Gibra – projekty budowlane, nadzór budowlany

Gibra wykonuje prace w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania architektonicznego obiektów budowlanych. Zajmujemy się projektowaniem budownictwa mieszkaniowego (domków jednorodzinnych, buynków wielorodzinnych), budynków usługowych, obiektów przemysłowych i handlowych oraz budowli inżynierii lądowej i budownictwa drogowego.

Nasze projekty opracowujemy na różnym etapie inwestycji zaczynając od wykonania analiz funkcjonalno – przestrzennych poprzez tworzenie koncepcji, a kończąc na projektach wykonawczych.

Nasi pracownicy i współpracownicy posiadają wysokie kwalifikacje oraz duże doświadczenie projektowo – budowlane. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania techniczne związane ze specyfiką realizowanych projektów.

Nadzór nad inwestycjami budowlanymi

W ramach kompleksowej obsługi inwestycji oferujemy autorski nadzor budowlany oraz przeprowadzimy procedury odbiorowe nadzorowanych inwestycji kończące się uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Nasze doświadczenie gwarantuje sprawne przeprowadzenie procesu budowlanego zgodnie ze sztuką budowlaną i w zgodności z aktualnymi przepisami prawa.

Kompleksowo prowadzone przez nas inwestycje są zoptymalizowane pod względem kosztów budowy.

Inwestycje w systemie – Zaprojektuj i Zbuduj

Zachęcamy do korzystania systemu – Zaprojektuj i Zbuduj sprawdzonego na świecie Design&Build – czyli powierzenia nam całego procesu inwestycji od zaprojektowania, poprzez cykl budowlany zakończony procesem odbiorowym budowli i oddania do użytkowania obiektu budowlanego. Rozwiązanie takie pozwala znacznie skrócić czas inwestycji, uniknąć konfliktów na styku wykonawca – projektant oraz ułatwia zaplanowanie złożonej inwestycji poprzez brak konieczności uszczegółowiania skomplikowanych czasami specyfikacji .

Gibra – generalny wykonawca obiektów budowlanych.

Nasza doświadczona i profesjonalna kadra kierownicza i inżynierska jest w stanie sprostać najwyższym oczekiwaniom inwestorskim.. Nasi pracownicy, służą profesjonalną pomocą techniczną w całym procesie inwestycyjnym. Zadania inwestycyjne polegające na rozbudowach lub adaptacjach staramy się wykonywać nie zakłócając normalnej pracy obiektów.

Budujemy od podstaw obiekty:

  • budownictwa przemysłowego
  • handlowo-usługowe
  • biurowe
  • sportowe
  • budownictwa użyteczności publicznej

Posiadamy międzynarodowe doświadczenie zdobyte na budowach niemal całej Europy. Wykonujemy i nadzorujemy prace przez cały okres inwestycji zdejmując z inwestora obciążenie negocjacji i rozmów z wieloma podwykonawcami. Dbamy o terminowość i jakość wykonywanych zadań. Optymalizujemy koszty budowy. Prowadzona przez nas rzetelna dokumentacja powykonawcza budowy pozwala na sprawne przekazanie do użytkowania obiektów budowlanych i ułatwia w przyszłości wszelkie prace związane z ich modyfikacją i dostosowaniem do zmieniających się potrzeb. Udzielamy gwarancji na rozwiązania kompleksowe dla całego obiektu budowlanego.

_f_projekty