Gibra wykonuje roboty inżynieryjne związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych. Oferujemy kompletne uzbrojenie podziemne oraz roboty ziemne dla wszystkich typów budynków – mieszkalnych, handlowych, przemysłowych czy sportowych.

Projekty budownictwa inżynieryjnego realizujemy jako generalny wykonawca lub podwykonawca w zakresie wybranych zadań.